Over het wedstrijdreglement wordt geen communicatie gevoerd. De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatie kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatie.

De organisatie kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden met betrekking tot het resultaat van deze wedstrijd. Deze gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. De wet van 8/12/'92 met betrekking tot de bescherming van de privacy en de aanvullende wetgeving inzake e-mail (elektronische) - en faxgegevens worden hierbij door de organisatie strikt gerespecteerd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Aan deze wedstrijd mogen alle in België, Nederland, en Noord-Frankrijk gedomicilieerde (rechts)personen deelnemen. Deelnemen aan deze wedstrijd kan alleen op de manier die vermeld wordt op de website of de flyers van de wedstrijd in kwestie. Ongeldig zijn alle inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden vermeld op de website, evenals inzendingen waar de nodige contactgegevens van de deelnemer zoals gevraagd in de wedstrijd ontbreken. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

De winnaars van de juryprijs worden door een aangestelde jury gekozen uit de ontvangen inzendingen. De bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd gebeurt via de website www.extremepong.be, wanneer de wedstrijdtermijn vervallen is en dit van zodra alle antwoorden zijn verwerkt. De winnaars worden telkens persoonlijk verwittigd. Dit kan per e-mail, schriftelijk of telefonisch gebeuren. Deelnemers die niet de volledige contactgegevens meedelen bij hun inzending kunnen daarom niet als winnaar geselecteerd worden.

De winnaars van de wedstrijd dienen zich uiterlijk 2 maanden na verwittiging bekend te maken bij de organisatie. Doen zij dat niet, dan vervallen de betreffende prijzen.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatie in het kader ervan treft.

 

 

+ -------------------------------------------------------------------------------- +
| Bart Verschueren, Maarten Van Overveldt, Pieter Vermeulen en Karel Van Bellingen |
| in samenwerking met Villanella |
+ -------------------------------------------------------------------------------- +